MASSsolutions
Primer aplikacije za obračun plata

Obračun plate

RSD

Minimalna neto plata za januar 2019 je 28.575,20 dinara

RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD

Opis aplikacije:

Naziv: Aplikacija za obračun plata
Namena: Aplikacija se može koristiti samo u demonstracione svrhe
Sadržaj: Sadrži samo onsovne elemente, potrebne za obračun plata
Opciono: Možete se raspitati putem email-a za punu verziju aplikacije
Uputstvo: Za potrebe primera potrebno je uneti ime i prezime(naravno može izmišljeno) i iznos neto plate za koju želite da dobijete ukupni trošak

Opšti parametri:

Maksimalna osnovica za doprinose: 341.725,00 RSD
Minimalna osnovica za doprinose: 23.921,00 RSD
Poresko oslobođenje: 15.300,00 RSD
Fiksni iznos za umanjenje: 1.530,00 RSD
Minimalna neto zarada: 28.575,20 RSD

Osnovica za plaćanje poreza:

Stopa poreza: 10,00%
Stopa doprinosa PIO: 14,00%
Stopa doprinosa za zdravstveno: 5,15%
Stopa doprinosa za nezaposlenost: 0,75%

Osnovica za plaćanje poreza na teret poslodavca:

Stopa doprinosa PIO: 12,00%
Stopa doprinosa za zdravstveno: 5,15%